+420 730 894 131

daně . outsourcing . konzultace

Česky | Deutsch

Aktuality

Jsme AGENTURA KaP - Jsme daňová a účetní kancelář

Jste na stránce: AGENTURA KaP Aktuality

Aktuality

ZVÝŠENÍ PRůMĚRNÉ MZDY A PRAKTICKÉ DOPADY PRO ROK 2023

ZVÝŠENÍ PRůMĚRNÉ MZDY A PRAKTICKÉ DOPADY PRO ROK 2023

  V roce 2022 průměrná mzda činila 38.911 Kč.

Pro rok 2023 pruměrná mzda podle parametrů vyhlášených v nařízení 290/2022 Sb. bude činit 40.324 Kč, tedy cca o 4 % více než byla průměrná mzda pro rok 2022.

Praktické dopady:

1) Stanovená průměrná mzda ovlivňuje minimální a maximální vyměřovací základy a výši záloh na pojistné u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

- Nová výše minimální zálohy na sociální zabezpečení pro OSVČ bude v roce 2023 činit 2 944 Kč.

- Nová výše minimální zálohy na zdravotní pojištění bude v roce 2023 činit 2 722 Kč.

Pokud platíte minimální zálohy, od ledna 2023 doporučujeme výši plateb navýšit na uvedené částky.

- Pro OSVČ podnikající na vedlejší činnost je nově výše minimální zálohy pro odvod na sociální pojištění 1 178 Kč.

- Pro vedlejší činnost v případě zdravotního pojištění není placení záloh povinné.

2) Maximální roční vyměřovací základ pro zaměstnance i OSVČ pro účely sociálního zabezpečení je stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy, tzn. 1.935.552 Kč. Oproti tomu odvody na zdravotní pojištění zastropovány nejsou.

3) Progresivní sazba daně z příjmů ve výši 23 procent se uplatní z té části daňového základu, jež přesahuje za zdaňovací období 48násobek průměrné mzdy, tedy částku 1 935 552 korun.

4) Zvýší se výše měsíčního příjmu zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (ten v roce 2022 činil 3.500 Kč). V roce 2023 bude činit 4.000 Kč.  

Děkujeme, že sledujete naše stránky.