+420 730 894 131

daně . outsourcing . konzultace

Česky | Deutsch

Aktuality

Jsme AGENTURA KaP - Jsme daňová a účetní kancelář

Jste na stránce: AGENTURA KaP Aktuality

Aktuality

STRAVENKOVÝ PAUŠÁL

STRAVENKOVÝ PAUŠÁL

 

Stravenkový paušál je peněžitý příspěvek zaměstnavatele na stravování. Jeho výhodou je úspora administrativy a poplatků a provizí, které nyní jsou účtovány za zhotovení poukázek - Stravenek.

Na straně zaměstnavatele je tento příspěvek (stravenkový paušál) daňově uznatelným výdajem a na straně zaměstnance je osvobozen od odvodu daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění, tak je tomu i u stravenek.  

Výpočet daňově uznatelného příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnance se vždy aktualizuje (a o něco zvyšuje) každý rok s platností od 1.1., sazby jsou vyhlašovány Misterstvem financí. Jedná se o výpočet, který se odvíjí od poskytování stravného zaměstnancům na služebních cestách. 

Výpočet příkladu - daňově uznatelným příspěvkem zaměstnavatele v roce 2020 je maximální částka 72,10 Kč za den. V případě kdy zaměstnanec odpracuje v kalendářním měsíce 21 dní, je maximální příspěvek zaměstnavatele 1514,10 Kč (za měsíc) - tato částka je daňově uznatelným výdaje na straně zaměstnavatele a současně je osvobozena od odvodu daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění jak na straně zaměstnavatele, tak i zaměstnance. 

Srovnání stravenkového paušálu a stravenek:

  • Stravenky - zaměstnavatel využívá maximální daňové výhody v poskytování stravenek, proto přispívá na stravenku v hodnotě 131 Kč maximální možnou výši 72 Kč, což odpovídá 55 % daňově uznatelnému nákladu. Zaměstnanec pak na jednu stravenku v hodnotě 131 Kč přispívá 59 Kč a příspěvek je zaměstnanci ve mzdě sražen. V tomto systému dále platí zaměstnavatel provize a poplatky zprostředkovatelům.
  • Stravenkový paušál - Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům příspěvek na stravování v podobě stravenkového paušálu ve výši 72 Kč na jednu směnu. Tento příspěvek (72 Kč x počet odpracovaných směn) proplatí zaměstnanci přímo ve mzdě. Zaměstnanci již ve mzdě není nic sráženo. V tomto systému odpadají náklady na provize a poplatky zprostředkovatelům. 

Daňový dopad při poskytování stravenkového paušálu a stravenek je shodný.

Proč tedy Ministerstvo financí přistoupilo k zavedení stravenkového paušálu?

  1. Při pořízení stravenek vznikají další vedlejší náklady, tzn. náklady na jejich administrativu, provize a další poplatky. Zejména pro malé firmy je systém stravenek příliš administrativně náročný a drahý. U stravenkového paušálu, který bude součástí mzdy či platu, se tyto náklady eliminují.
  2. Stravenky nejsou přijímány u všech poskytovatelů stravování, pokud restaurační zařízení stravenky přijímá, musí stravenkové firmě uhradit poměrně vysokou provizi ve výši 5 % až 7 % z hodnoty stravenky.
  3. Ne všichni zaměstnanci jsou ochotni doplácet na stravenky (45 % jejich ceny), a proto tento benefit nevyužívají. U stravenkového paušálu je příspěvek na stravování přímo součástí mzdy či platu zaměstnance.
  4. Zaměstnavatelé poskytují obvykle stravenky v nižší hodnotě než 131 Kč a z toho důvodu nedosahují maximální daňové výhody příspěvku na stravování ve výši 72 Kč na jednu směnu.
  5. Stravenky mají svoji časovou platnost, kdy zaměstnanci musí hlídat, do kdy je lze použít. U stravenkového paušálu si zaměstnanec už nebude muset hlídat, aby mu stravenka nepropadla.

Důležité je poznamenat, že příspěvek na stravování (ve formě stravenek nebo stravenkového paušálu) je jedním ze zaměstnaneckých benefitů a zaměstnanci na něj nemají automaticky nárok

Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnancům poskytovat příspěvky na stravování, učiní tak dohodou v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisem. 

Zaměstnanci si sami nebudou moci volně zvolit, zda ze stravenek přejdou na stravenkový paušál.

Stravenkový paušál můžete do Vaší společnosti od nového roku zavést nově. Předchozí poskytování stravenek zaměstnancům není potřeba. 

Stravenky ani stravenkový paušál nejsou předmětem výkonu exekucí.