+420 730 894 131

daně . outsourcing . konzultace

Česky | Deutsch

Aktuality

Jsme AGENTURA KaP - Jsme daňová a účetní kancelář

Jste na stránce: AGENTURA KaP Aktuality

Aktuality

PAUŠÁLNÍ DAŇ PRO OSVČ OD ROKU 2021

PAUŠÁLNÍ DAŇ PRO OSVČ OD ROKU 2021

 

Pro rok 2021 vychází měsíční částka paušální daně na 5 469 Kč. V částce je započteno minimální zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč, minimální sociální pojištění (2.544 Kč) navýšené o 15 % ve výši 2 976 Kč a symbolických 100 Kč na dani z příjmů.

OSVČ která může paušální daň využít pokud:

 • není plátcem DPH a nemá k ní registrační povinnost,
 • nevykonává funkci společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti,
 • není dlužníkem, vůči kterému by úřady zahájily insolvenční řízení
 • a nemá kromě příjmů z podnikání další zdanitelné příjmy (např. ze zaměstnání ze závislé činnosti, příjmy z pronájmů apod.)

Přihlášení k paušální dani má i své nevýhody. Podnikatelům s ním odpadá možnost uplatňovat daňové slevy a úlevy. Nebudou moci uplatnit slevu na:

 • poplatníka,
 • manžela/manželku,
 • manžela - držitele průkazu ZTP/P,
 • částečný invalidní důchod,
 • plný invalidní důchod,
 • průkaz ZTP/P,
 • studenta,
 • školkovné,
 • evidenci tržeb
 • nebo daňové zvýhodnění či bonus na děti.

 

Paušální daň se v naprosté většině nevyplatí, pokud používáte 80% výdajový paušál – u řemeslných živností. Nebo pokud používáte 60% výdajový paušál – u volných a vázaných živností ale máte nízké příjmy.

Proč?

Protože měsíčně přeplatíte minimální zálohu na sociální pojištění o 432 Kč. A k tomu 100 Kč na daň z příjmů. Tyto poplatky ročně činní 6 384 Kč.

Na tomto odkazu je možné propočítat, zda je pro Vás paušální daň vhodná či nikoliv:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/spocitejte-si-zda-se-vam-vyplati-pausaln-39714

Ideálně konzultujte svou situaci s Vaší účetní kanceláří. Ta Vám nejlépe poradí, zda je pro Vás paušální daň výhodná nebo je pro Vás výhodnější výdajový paušál.

Nezapomeňte, že rozhodnout se musíte do 11. 1. 2021

V naší kanceláři s Vámi Vaši osobní situaci konzultuje kolegyně Markéta Valeš, email: marketa.vales@agentura-kap.cz, tel: 730512888