+420 730 894 131

daně . outsourcing . konzultace

Česky | Deutsch

Aktuality

Jsme AGENTURA KaP - Jsme daňová a účetní kancelář

Jste na stránce: AGENTURA KaP Aktuality

Aktuality

Nezapomeňte na uplatnění školkovného za rok 2018 !

Nezapomeňte na uplatnění školkovného za rok 2018 !

 

Pokud máte děti, které navštěvují předškolní zařízení máte nárok uplatnit výdaje na školkovné (nikoliv stravu) ve formě slevy na dani !

Předškolní zařízení, které dítě navštěvuje Vám vystaví potvrzení o platbách, které jste v roce 2018 zaplatili.

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI TOHOTO DOKUMENTU JSOU: 
- jméno vyživovaného dítěte poplatníka,
- celkovou výši výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynaložil 
- datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění.

Potvrzení následně odevzdáte svému zaměstnavateli nebo účetní firmě, která Vám zpracovává daňové přiznání.

Uplatnit si takto můžete výdaje na školkovné až do výše minimální mzdy, které v roce 2018 činila 12.200,- Kč.
Tuto částku můžete uplatnit za každé Vaše dítě, které navštěvuje školku.

Školkou jsou myšleny jak státní tak i soukromá zařízení nebo dětské skupiny.